SENAD MAŠOVIĆ ZA DAN ORUŽANIH SNAGA BiH: Nema vojne modernizacije bez pomoći države

Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) u potpunosti su posvećene izvršavanju svih Zakonom o odbrani BiH definiranih misija i zadataka, uključujući angažman pripadnika OS u zemlji i inozemstvu, kao i odgovornost koju kao jedina legalna i legitimna vojna sila države imaju prema svim građanima i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Istaknuo je to načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Senad Mašović u razgovoru za Fenu, upriličenom u povodu obilježavanja Dana OSBiH, 1. decembra i 13. godišnjice njihovog formiranja.

Referirajući se na postignuća tokom 2018. godine, ocijenio je kako su OSBiH i, pored niza problema koji proističu iz neadekvatnog budžetskog okvira, uspjele realizirati sve zakonom propisane zadatke i aktivnosti, uključujući, između ostalog, unapređenje i jačanje lanca komandovanja i kontrole, dosljednju provedbu Zakona o odbrani BiH i Zakona o službi u OSBiH te podzakonske regulative, kao i unapređenje sistema interoperabilnosti.

– Bitno je napomenuti da je u 2018. godini 11 jedinica OSBiH ocijenjeno ‘borbeno spremnim’ (Combat Ready) i interoperabilnim sa članicama NATO-saveza – kazao je Mašović, navodeći kako su to ocjenjivanje vršili predstavnici NATO-a i kako je realizirano u skladu s istim kriterijima, metodama i mehanizmima kao i za punopravne članice tog saveza, potvrđujući tako stečeni stepen interoperabilnosti i mogućnosti zajedničkog djelovanja.

Pojašnjava kako se radi o širokom spektru aktivnosti, sadržaja, opreme, procedura i vještina, te kako su pripadnici OSBiH na taj način jasno pokazali da mogu pratiti savremene trendove i visoke standarde, „a što svjedoči o izuzetno kvalitetnom vojničkom, podoficirskom i oficirskom kadru, koji po mnogo čemu ne zaostaje po znanju i vještinama za najsavremenijim vojskama u svijetu“.

Govoreći o prioritetima i izazovima na planu dizajniranja i modernizacije  OSBiH u skladu sa strateškim dokumentom „Pregled odbrane“ koji je usvojilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, te implikacijama tih procesa na kapacitiranje OS i evroatlantske integracije, general Mašović potcrtava spremnost OSBiH da kao važan segment odbrambeno-sigurnosne strukture proaktivnim pristupom i djelovanjem doprinesu ostvarenju strateških ciljeva države Bosne i Hercegovine.

– U skladu s odlukama Predsjedništva BiH, OSBiH su i u 2018. godini nastavili s učešćem u mirovnim misijama širom svijeta – navodi on, podsjećajući da su pripadnici OSBiH prisutni u UN, NATO i EU vođenim misijama, čime se potvrđuje opredijeljenost države BiH da bude aktivan i kredibilan međunarodni partner i na taj način aktivno sudjeluje u izgradnji različitih aspekata globalne kolektivne sigurnosti.

Dodao je da su OSBiH danas poželjan partner oružanim snagama drugih zemalja u svijetu i da kao faktor mira i stabilnosti šalju pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini, uključujući i njena očekivanja u pogledu strateških ciljeva – punopravnog članstva u NATO-u i Evropskoj uniji.

Komentirajući u tom kontekstu upit u vezi s angažmanom OSBiH na planu ostvarivanja uvjeta za aktivaciju MAP-a (Akcijskog plana za članstvo u NATO-u), Mašović ističe spremnost OSBiH da u skladu s vlastitom misijom i ulogom aktivno doprinesu tom cilju, a što, između ostalog, podrazumijeva sudjelovanje u mirovnim misijama i nastavak procesa rješavanja viškova municije i minsko eksplozivnih sredstava (MiMES-a).

Precizira kako su na taj način OSBiH u praksi pokazale odlučnost da realiziraju sve obaveze/uvjete koji su definirani na Samitu u Tallinnu, a koji se odnose na aktivaciju MAP-a, odnosno da su spremne da naprave iskorak na tom planu, te da spremno očekuju otpočinjanje prvog godišnjeg ciklusa za BiH.

Na upit o tome u kojoj mjeri trenutni budžet za odbranu limitira mogućnosti modernizacije OSBiH, general Mašović navodi kako je realizacija planova u sektoru odbrane u neposrednoj vezi s budžetskim okvirom koji bi, kako naglašava, trebao biti razvojni i stvoriti pretpostavke za proces modernizacije OSBiH i poboljšanje infrastrukture, kao i uvjeta za život i rad njihovih pripadnika.

Nadalje, navodi kako je trenutno aktuelno pet kapitalnih projekata, u vrijednosti oko 325 miliona KM, za koja još nisu osigurana adekvatna budžetska sredstva, te da je uporedo s njima razvijeno 16 novih projekata koji obuhvataju sve sfere i potrebe pripadnika OSBiH, a shodno Planu modernizacije koji je odobrilo Predsjedništvo BiH.

– To podrazumijeva značajna budžetska izdvajanja u narednom desetogodišnjem ciklusu i za nas je od primarne važnosti da država BiH prepozna potrebe OSBiH, te da OS dobiju određenu vrstu razvojnog budžeta – kazao je Mašović, navodeći kako to ni na koji način ne isključuje pomoć međunarodnih fondova i strateških partnera.

Slični članci

Ocijenio je u tom pogledu značajnom potporu Sjedinjenih Američkih Dražava putem FMS-programa koji korespondira s procesom modernizacije i opremanja OSBiH, kao i druge mehanizme, uključujući fondove Evropske unije i finansijsku pomoć Republike Turske.

Kada se radi o postignućima OSBiH u proteklom razdoblju, načelnik ZŠ OSBiH ne krije zadovoljstvo činjenicom da pripadnici OS ostvaruju izuzetne rezultate na međunarodnim takmičenjima i vježbama, podsjećajući da je to propraćeno sudjelovanjem u sklopu 11 međunarodnih vježbi, čime je, također, podignut stepen interoperabilnosti i povećan nivo znanja i poznavanja odgovarajućih procedura i vještina.

U kontekstu postignuća koja su obilježila 2018. godinu, izuzetnim smatra rezultate ostvarene u procesu humanitarnog deminiranja, navodeći da će do kraja godine biti od mina očišćeno više od tri miliona metara kvadratnih kontaminiranih površina, čime se na najnepopsredniji način doprinosi poboljšanju sigurnosnog okruženja u BiH.

Pozitivan trend nastavljen je i na planu rješavanja viškova MiMES-a, te će kako je planirano u tekućoj godini biti uništeno oko 2.000 tona MiMES-a, uključujući i visokorizičnu i nestabilnu miniciju, uz davanje prioriteta ekološkim metodama uništavanja viškova, koji podrazumijeva proces delaboracije, a sve manje uništavanje otvorenim detonacijama.

Po riječima generala Mašovića, uporedo s tim aktivnostima poduzeti su značajni koraci na modernizaciji skladišta naoružanja i MiMES-a u posjedu OSBiH, prije svega, na planu tehničke zaštite i osiguranja, te uspostave tzv. životnog ciklusa MiMES-a, uključujući i visokosofisticirane laboratorije za ispitivanje stabilnosti baruta, a sve s ciljem preveniranja mogućnosti neželjenih događaja i podizanja nivoa sigurnosti.

U tom kontekstu, značajnom cijeni pomoć koju OSBiH pružaju EU i SAD u partnrestvu s UNDP-om, NATO-štabom u Sarajevu i EUFOR-om, podsjećajući kako u posljednje vrijeme procesu rješavanja viškova MiMES-a značajnu finansijsku podršku pruža i Kraljevina Saudijska Arabija, a posebno u segmentu okončanja infrastrukturnih zahvata na lokacijama skladištenja. Planom za 2019. godinu predviđeno je poboljšanje transportnih kapaciteta što podrazumjeva nabavku motornih vozila za siguran prijevoz MiMES-a.

U sklopu aktivnosti OSBiH značajno mjesto pripada kontinuiranom i kvalitetnom procesu obuke, kako pojedinaca, tako i komandi i jedinica i, kako kaže Mašović, u tom segmentu je dosta urađeno na planu unapređenja rada centara za obuku, što, između ostalog, podrazumijeva uvođenje novih modula i kurseva, a sve s ciljem što efikasnijeg odgovora na, ne samo konvencionalne, nego i na asimetrične prijetnje i izazove na globalnom planu ( terorizam, migracije, cyber-kriminal, energetska ugrožavanja, klimatske promjene…)

Kada se radi o kadrovskoj popuni/zanavljanju sastava i jedinica, OSBiH će do kraja ove godine biti bogatije za više od 600 mladih pripadnika koji stupaju u profesionalnu vojnu službu, kao i 26 podoficira i 64 oficira.

Načelnik ZŠ OSBiH generalpukovnik Senad Mašović je na kraju razgovora za Fenu uputio čestitke svim pripadnicima OSBiH, ali i građanima Bosne i Hercegovine u povodu Dana OSBiH i 13. godišnjice njihovog formiranja, potcrtavajući kako svi bh. građani mogu biti ponosni na postignuća u reformi odbrane, te na OSBiH koje su u svakom trenutku, u slučaju potrebe, spremne pružiti im pomoć u svakom dijelu države BiH.

Mišljenja je kako Dan OSBiH, 1. decemabar predstavlja jedan od najbitinijih događaja u postdejtonskoj BiH, kojim su stvorene pretpostavke za značajno poboljšanje sigurnosnog ambijenta i djelovanje u interesu svih bh. građana, kao i za izgradnju imidža Bosne i Hercegovine kao kredibilnog partnera na međunarodnom planu.

Inače, obilježavanje Dana i 13. godišnjice formiranja OSBiH propraćeno je nizom prigodnih aktivnosti, događaja i manifestacija svečarskog, sportsko-takmičarskog i prezentacijskog karaktera u BiH i inozemstvu (lokacijama mirovnih misija u Afganistanu, Kongu, Maliju i Centralnoafričkoj Republici i svim zemljama u kojima su prisutni vojnodiplomatski predstavnici BiH).

Tako su od polovine novembra na svim lokacijama OSBiH upriličeni „Dani otvorenih vrata“ čime je građanima BiH omogućeno da se upoznaju o misiji i ulozi OSBiH te opremi i naoružanju u njihovom posjedu.

U susret Danu OSBiH upriličeni su, između ostalog, svečanost u povodu obilježavanja 15 godina Državnog partnerskog programa Bosne i Hercegovine i američke savezne države Maryland, pres-konferencija i akademija, kao i centralna manifestacija, odnosno  svečano postrojavanje komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Kasarni „Rajlovac“ – Sarajevo.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.