RS UMIJE DA ŠTITI SVOJU EKONOMIJU: Državna Lutrija RS ima pravo na monopol, oduzeto pravo na kocku strancima

Očekujemo da i Federacija donese iste zakone, umjesto što dozvoljava da joj privatne firme iz Hercegovine uzimaju najveći dio profita i plaćaju mizerne poreze na to

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine odbacilo je zahtjev za pokretanje postupka društva Mocart d.o.o. Banja Luka podnesen protiv Lutrije RS a.d. Banja Luka radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja zbog stvarne nenadležnosti.

Mocart je u zahtjevu naveo da su njegova prava kao priređivača igara na sreću povrijeđena uspostavljanjem monopola nad elektronskim igrama na sreću Lutrije RS koja je u većinskom državnom vlasništvu.

Mocart se žalio na nedavno usvojeni Zakon o igrama na sreću RS koji je oduzeo pravo dosadašnjim priređivačima da obavljaju ovu djelatnost. Između ostalog, kompanija je istakla da su njeni osnivači strani državljani koji su investirali značajne iznose u trenutku kada je slobodno tržište funkcionisalo, te da izmijenjeno zakonodavstvo ide na štetu stranog ulagača.

Mocart je u zahtjevu zatražio zabranu djelovanja koje predstavlja navedenu zloupotrebu dominantnog položaja, novčano kažnjavanje Lutrije RS u visini od 10 posto vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u 2018. godini i da RS i Lutrija Mocartu nadokandi troškove postupka.

Konstatujući da samo postojanje monopola nije zakonom zabranjeno, Konkurencijsko vijeće zaključuje da Mocart u zahtjevu nije naveo ni jednu činjenicu ili indiciju koja bi se mogla dovesti u vezu s tim da su Lutrija i RS na bilo koji način zloupotrijebili dominantan položaj na tržištu.

Slični članci

U slučaju Zakona o igrama na sreću, koji je stupio na snagu u martu ove godine, prema Konkurencijskom vijeću, radi se o zakonskom monopolu koji nastaje zbog politike države da dozvoli obavljanje određene djelatnosti samo jednom privrednom subjektu.

Konkurencijsko vijeće, između ostalog kontatuje da je nadležno da na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaj na tržišnu konkurenciju, a koje su obavezni dostaviti predlagači, daje mišljenje o njihovoj saglasnosti sa Zakonom o konkurenciji, što u slučaju Zakona o igrama na sreću nije učinjeno.

– Osim davanja mišljenja na nacrte i prijedloge zakona, Konkurencijsko vijeće ni na koji drugi način ne može uticati na odredbe zakona, jer nije nadležno da mijenja ili da nalaže promjene zakona kada oni stupe na snagu, obrazlažu iz Konkurencijskog vijeća i dodaju da na osnova toga i prethodno navedenih razloga odbijaju zahtjev društva Mocart.

Istovremeno, Vijeće napominje da nezadovoljna strana može pokrenuti spor pred Sudom BiH u roku od 30 dana. Indikator.ba

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.