NOVALIĆ: Blok 7 TE Tuzla neophodan za stabilnost energetskog sistema BiH

ELEKTROPRIVREDA BiH: Štetne posljedice za Federaciju i državu BiH biće neizbježne u slučaju odustajanja od Projekta koji je proglašen javnim interesom i koji je od krucijalne važnosti za stabilnost elektroenergetskog sektora i energetsku nezavisnost države BiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je danas u Konjicu da je izgradnja Bloka 7 TE Tuzla neophodna zbog osiguranja stabilnosti energetskog sistema.

Dodao je da nije moguće potpuno se osloniti na obnovljive izvore energije, jer nisu stabilni – ukoliko na duži period izostanu padavine, vjetrovi ili sunčano vrijeme.

– U svakom energetskom sistemu mora postojati faktor stabilizacije koji je ili nuklearna ili energija iz uglja. Druge zemlje su sebi već osigurale stabilnost snabdijevanja energijom, a nama predstoji da zamijenimo dva dotrajala bloka – naveo je Novalić.

Precizirao je da Bosna i Hercegovina već proizvodi 42 posto električne energije iz obnovljivih izvora, što zadovoljava kriterije koji je EU zadala svojim članicama da dostignu do 2026. godine.

Novalić smatra da nema smisla problematizirati garanciju za kredit koju je Vlada FBiH dala Elektroprivredi BiH, jer je riječ o potentnoj kompaniji koja je u stanju vraćati kredite.

Upitan šta će biti ako Parlament ne bude dao podršku za davanje garancije, Novalić je odgovorio da bi to značilo da ćemo u nekom narednom periodu kao faktor stabilizacije možda uvoziti struju, ali da, ipak, vjeruje kako Parlament neće donijeti takvu odluku.

ELEKTROPRIVREDA: Zašto je Blok 7 u TE ‘Tuzla’ strateški interes Federacije BiH?!

Od donošenja Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata FBiH 2010. godine pa do danas, sve Vlade Federacije BiH i svi sazivi federalnog Parlamenta su kontinuirano podržali Projekat  izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE “Tuzla” u svim njegovim fazama, kao Projekat koji je od strateškog interesa za Federaciju BiH i koji kao takav, nema alternativu, navodi se u saopštenju Elektroprivrede BiH.

Opredjeljenje Federacije BiH za Projkat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE “Tuzla” proisteklo je iz potrebe Federacije BiH za:

Slični članci

– dugoročnim osiguranjem električne energije radi zadovoljenja vlastitih potreba,
– pokrivanjem budućeg deficita električne energije i snage koji će nastati kao rezultat skorog gašenja postojećih termoblokova,
– osiguranjem pozicije Federacije BiH na unutrašnjem i regionalnom tržištu električne energije.

blok-7-te-tuzla-1

Odlukom Vlade Federacije BiH nosilac aktivnosti na pripremi i izgradnji Bloka 7 je JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.
Aktivnosti na pripremi izgradnje Bloka 7 okončavaju se donošenjem Odluke Vlade Federacije BiH o davanju garancije za Blok 7 i proslijeđivanjem seta dokumenata na odlučivanje Predstavničkom domu Federacije BiH.

Odluka Vlade Federacije BiH o izdavanju garancije donesena je nakon Rješenja Vijeća za državnu pomoć BiH zasnovanog na važećim zakonima BIH i donesenog uz poštivanje pravne stečevine Energetske zajednice.

Nakon žalbe nevladinih organizacija kojom je zatraženo ispitivanje postojanja državne pomoći, Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice, uputio je poslanicima Parlamenta Federacije BiH pismo pozivajući ih da izdatu garanciju ne usvoje jer ista, kako je naveo „može da sadrži nelegalnu državnu pomoć“.

Gospodin Kopač je ovakvim direktnim obraćanjem poslanicima u Paralmentu izašao iz okvira svojih nadležnosti, prekršivši ustaljene procedure utvrđene Ugovorom o Energetskoj zajednici, čiji je potpisnik BiH.

Izkazivanje podrške Projektu Blok 7 odobravanjem Odluke o izdavanju garancije Federacije BiH u Parlamentu FBiH, ne može prouzrokovati nastanak bilo kakvih štetnih posljedica za Bosnu i Hercegovinu.

Štetne posljedice za Federaciju BiH i državu BiH biće neizbježne u slučaju odustajanja od Projekta koji je proglašen javnim interesom i koji je od krucijalne važnosti za stabilnost elektroenergetskog sektora i energetsku nezavisnost Federacije BiH i države BiH, ističu u Elektroprivredi.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.