KONAČNO: KS usvojio Zakon o porijeklu imovine političara

Zakon koji nalaže prijavljivanje i provjeru podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu usvojen je danas bez ijednog glasa protiv na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Ovaj zakon je predložila aktuelna kantonalna vlada i obrazložila da je na tragu borbe protiv korupcije, a deklarativni zagovornici su tokom rasprave izrazili nadu da će njegovo donošenje pokrenuti proces koji će dovesti do donošenja legislative ove vrste i na višim nivoima vlasti u državi Bosni i Hercegovini, čime će doprinijeti njenom evropskom putu.

Kantonalna ministrica pravde i uprave Lejla Brčić je uime predlagača ustvrdila da su predviđene norme u skladu sa standardima Evropske unije, kao i da su u procesu izrade prijedloga zakona konsultirani međunarodne organzacije koje se bave borbom protiv korupcije, domaće političke i sudske instance, građani, nevladin sektor i drugi akteri.

Zakon nalaže obaveze nosiocima javnih funkcija na nivou Kantona Sarajevo, uključujući i gradske odnosno općinske zvaničnike, da prijavljuju zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije.

Slični članci

Propisuje kazne od 1.000 do 2.500 KM za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine, od 10.000 do 20.000 KM za neprijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, a za ponovljeni prekršaj, od 3.000 do 6.000 KM.

Jedan od razloga za donošenje tog zakona je i obaveza proizašla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, konkretno iz Konvencija o borbi protiv korupcije, navela je aktuelna kantonalna vlada u ulozi predlagača. Intencija Vlade je transparentan rad i borba protiv korupcije, navedeno je također.

Za provođenje Zakona bit će nadležan Ured Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Misija OSCE-a, Delegacije EU i Ambasada SAD-a podržale zakon o imovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Delegacija Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH pozdravljaju usvajanje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo smatrajući da su konkretni i mjerljivi rezultati u borbi protiv korupcije potrebni za dobrobit svih građana u Bosni i Hercegovini.

– Pohvaljujemo Vladu Kantona Sarajevo zbog toga što je pokazala političko liderstvo u hvatanju u koštac sa teškim izazovom korupcije, a naročito zbog naglašavanja pitanja prevencije i odvraćanja. Pozivamo sve nivoe vlasti u BiH da učine isto.Imovinsko stanje nosilaca javnih funkcija predstavlja legitiman javni interes. Stoga je usvajanje zakona o prijavljivanju imovine od ključne važnosti za borbu ove države protiv korupcije. Mjere koje vode ka poboljšanju transparentnosti i odgovornosti su neophodne u cijeloj državi sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u administrativna, zakonodavna i izvršna tijela vlasti – stoji u zajedničkoj izjavi navedenih organizacija.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.