KAKO SE VSTV RASIPA NAŠIM NOVCEM: Blizu 400.000 maraka godišnje za hotele i ručkove

Blizu 200.000 konvertibilnih maraka, preciznije 193.735,04 KM, planirano je samo za nabavku avionskih karti za Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH u 2018. godini.

Planom nabavki VSTV-a za godinu koja je na izmaku obuhvaćeni su brojni i nemali troškovi koji se za rad ove institucije izdvajaju na godišnjem nivou. Pored izdašnog budžeta za putovanja, članovi i uposlenici VSTV-a su za ovu godinu imali na raspolaganju nevjerovatnih 379 hiljada maraka za “hotelske i restoranske usluge”.

 

Za troškove goriva planirano je 115 hiljada maraka, a za nabavku jednog vozila 50 hiljada maraka. Nabavka audio i videoopreme za VSTV predviđena je u ovoj godini u dva navrata – jedanput u vrijednosti od 31.330 KM, a drugi put u vrijednosti od 56.333 marke. Za računare i računarsku opremu izdvojeno je više od 91 hiljade maraka.

A kako bi uposlenici i članovi Vijeća mogli opušteno raditi u besprijekorno čistim i urednim prostorijama, pod stavkom “čišćenje” osiguran je budžet od 175.000 KM.

Rad Vijeća u 2018. godini morao se i adekvatno medijski popratiti, te je u tu svrhu za zakup medijskog prostora i emitovanje TV emisija planirano 55.000 KM, dok je za troškove štampanja planirano 114.788 KM.

U VSTV-u se ne štedi ni na kancelarijskom namještaju. Za nabavku namještaja ove je godine planirano 67.210 KM, dok je u prošloj godini u tu svrhu planirano 407.464 marke.

Kako je Faktor ranije pisao, sudije i tužioci Suda i Tužilaštva BiH, uposlenici ovih institucija te VSTV-a BiH u prošloj godini su od bh. institucija, po osnovu potraživanja različitih naknada, naplatili više od dva miliona maraka. Od toga se veliki broj predmeta odnosi na parnice za naplatu naknada za topli obrok, regrese, prijevoz i odvojeni život, koje su pokretali uposlenici Suda, Tužilaštva i VSTV-a BiH.

Na naknade troškova uposlenika VSTV-a za 2017. godinu potrošeno je 241.122 marke, što je za 114.827 KM više u odnosu na godinu ranije. Najveći dio novca utrošen je na regres uposlenicima (67.965 KM), topli obrok (31.230 KM), otpremninu zbog odlaska u mirovinu (61.772 KM) i prijevoz (20.721 KM). Zamjeniku glavnog disciplinskog tužioca isplaćena je naknada u visini od 2.600 KM. A jedna osoba zaposlena u VSTV-u dobila je naknadu na temelju presude Suda BiH u visini od čak 59.172 KM, navodi se u finansijskom izvještaju državnih revizora o radu VSTV-a za 2017. godinu.

U Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nije se štedjelo ni na dnevnicama i putnim troškovima. Na putovanja je prošle godine potrošeno nešto više od 215 hiljada maraka, od čega su putni troškovi u zemlji iznosili 124.985 KM, a u inostranstvu 90.314 KM.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, potpredsjednice Ružica Jukić i Jadranka Lokmić-Misirača te još jedan član Vijeća vode se kao članovi koji obavljaju svoje dužnosti “u punovremenom radnom angažmanu”, a preostalih 11 članova Vijeća povremeno. Za svoj rad u Vijeću Tegeltija prima mjesečni paušal od 1.300 KM, dok potpredsjednice VSTV-a mjesečno dobijaju po 1.000 KM. Osim spomenutih paušala, predsjednik Tegeltija i potpredsjednice Ružica Jukić i Jadranka Lokmić-Misirača su za cijelo razdoblje boravka i rada u sjedištu Vijeća naplaćivali putne troškove, odnosno dnevnice, a pojedinim članovima Vijeća plaća se i smještaj u hotelu koji je odabran u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

– Članovima Vijeća koji, po ličnom izboru, ne koriste hotelski smještaj, koji je Vijeće osiguralo za ove namjene, obračunavaju se za 70 posto uvećane dnevnice. (…) Također, uočeni su i nalozi za službeno putovanje u kojima se često odobrava puna dnevnica uz uvećanje iste od 70 posto, jer po ličnom izboru osoba upućena na službeni put koristi pravo na privatni smještaj. Navedeno je uočeno i u dane vikenda – naveli su državni revizori u svom izvještaju.

U VSTV-u se, po svemu sudeći, ne obaziru pretjerano na revizorske izvještaje koji ih upozoravaju na rastrošnost i već planiraju nove nabavke za iduću godinu. Upravo je objavljen poziv ponuđačima za nabavku i isporuku dva vozila za potrebe VSTV-a i to, kako se navodi, iz programa “Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” koji se finansira sredstvima Evropske unije.

Slični članci

Sve javne nabavke VSTV-a finansiraju se dijelom iz budžeta BiH, a dijelom iz donatorskih sredstava. FAKTOR

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.