JOŠ IMA OBRAZA DA SE VADI: Centralna banka BiH sa guvernerom Softićem prvi put u historiji poslovala sa gubitkom

Centralna banka na čelu sa guvernerom Senadom Softićem nezaustavljivo tone, toliko da je prvi put u 20 godina ostvarila gubitak, što je za centralne banke "nemoguća misija"

Na kraju prvog polugodišta ove godine, kada je objavljen nerevidirani izvještaj Banke pokazao gubitak od 3,4 miliona KM. To je ujedno i prvi gubitak CBBiH ostvaren nakon njene uspostave prije dvadeset godina. Međutim guverner Senad Softić iz Centralne banke BiH ima obraza da poruči da nema nikakvih posljedica za poslovanje centralne banke sa gubitkom.
Slični članci

“Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u prvoj polovini 2018. godine nastavila s dosljednim poštivanjem i ostvarenjem svojih ciljeva i zadataka propisanih Zakonom o CBBiH.Aranžman valutnog odbora kao pokazatelj monetarne stabilnosti Bosne i Hercegovine i uspješnog poslovanja Centralne banke Bosne i Hercegovine je u potpunosti ispoštovan, devizne rezerve imaju stabilan rast, a neto strana aktiva, kao pokazatelj poštovanja aranžmana valutnog odbora, na dan 30. juni 2018. godine iznosi 631,2 miliona KM”, rečeno nam je iz Službe za odnose sa javnošću CBBiH.

CBBiH, u skladu sa Zakonom o CBBiH, priprema i objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa Međunardnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), te je s tim u vezi počela primjenu novog MSFI 9 od 1. 1. 2018. godine. Navedeni zahtjev novog standarda nalaže kontinuirane rezervacije po principu „pogleda unaprijed“ i ažuriranje na svaki izvještajni datum, s ciljem prikaza promjena kreditnog rizika kojem je izložena finansijska imovina.

Kako ne postoji nerizično ulaganje, moraju postojati rezervisanja za svaki nivo kreditnog rizika, pa čak i za izloženost instrumentima najvišeg kreditnog rejtinga. Svako rezervisanje je trošak u momentu kada se prvi put prizna, ali njegova visina se u narednim periodima mijenja u skladu sa poboljšanjem ili pogoršanjem rejtinga instrumenta u koji se investira. Drugim riječima, incijalno rezervisanje za potencijalni kreditni gubitak, nastalo usljed primjene MSFI 9, ne znači da kapital trajno umanjen za taj iznos

Tako neto dobit prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke CBBiH sa 30. 6.  2018. godine iznosi 7 miliona KM, što je više u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit CBBiH iznosila 5,7 miliona KM. Nakon rezervacija, ukupan finansijski rezultat na 30. 6. 2018. godine iznosi -3,4 miliona KM, kao posljedica primjene MSFI 9.

“Iz navedenog je evidentno da je finansijski rezultat CBBiH za prvih šest mjeseci isključivo posljedica obaveznog izvještavanja prema trenutnim međunarodnim standardima. Koncept obračunske jedinice rezervisanja sredstava za finansijsku imovinu, za posljedicu ima izuzetno volatilne efekte na ukupni finansijski rezultat finansijskih institucija koje su obveznici primjene ovog standarda. Tako je i u slučaju CBBiH, već u julu 2018. godine, prema preliminarnim obračunima došlo je do smanjenja rezervisanja i samim time pozitivnog rezultata sa 31.7.2018. godine”, pojasnili su iz CBBiH

Dok god budu prisutni turbuletni uslovi na finansijskim tržištima eurozone na koje se ne može uticati, ukupni finansijski rezultat CBBiH će oscilirati kao posljedica takvih uslova i novih zahtjeva propisanih standardom MSFI 9.

“Napominjemo da CBBiH, kao ni druge centralne banke u svijetu, nije profitno orijentisana finansijska institucija, i njena uspješnost se ne može mjeriti po ostvarenom finansijskom rezultatu već po ostvarenju Zakonom postavljenih ciljeva vezanih za monetarnu stabilnost”, kazali su iz CBBiH za Vijesti.ba.

– Nema nikakvih posljedica za poslovanje centralne banke sa gubitkom i ovo nije nikakav presedan niti u okruženju, niti u svijetu. Investicijska politika CBBiH je vrlo konzervativna i sa normalizacijom monetarne politike vodećih svjetskih centralnih banaka, očekujemo dalje slabljenje kreditnog rizika u našem portfoliju, a samim tim i ispravku vrijednosti na više, što će se pozitivno odraziti na poslovni rezultat kroz smanjenje rezervisanja za kreditne gubitke, navodi se u obrazloženju CBBiH.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.