NAŠI RUDARI NAJMANJE RADE U EVROPI: Sindikat postavio nove uvjete, premijer Novalić pristao da im izmiri dug

Kompletna grupacija i sa Elektroprivredom, rudnicima i ostalim kompanijama, posluje s minusom od 33 miliona KM

“Vlada FBiH odblokirat će račune rudnika mrkog uglja Zenica i Breza, tako što će uplatiti dugove prema državi. Ali to nije rješenje, zato danas i raspravljamo o ovim problemima. Evropa nameće nova pravila o termoelektranama i pitanje je koliko ćemo se mi moći nositi s tim”, rekao je premijer FBiH Fadil Novalić, u okviru rasprave o stanju u rudnicima Koncerna Elektroprivrede FBiH.

Dodao je da u slučaju prerestrukturiranja niko ne smije biti oštećen i da je Vlada dužna da se pobrine za socijalno zbrinjavanje.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, uputio je premijeru Vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću, ministru energije, rudarstva i industrije Nerminu Džindiću, generalnom direktoru Elektroprivrede BiH Bajazitu Jašareviću, te Upravama RMU Zenica i Breza, zahtjev da se u toku dana iznađe mogućnost za prevazilaženje jako teškog stanja i aktuelne problematike, sa posebnim osvrtom na ZD Rudnici mrkog uglja Zenica, gdje su radnici od jučer stupili u štrajk glađu.

Tom prilikom Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH još jednom je u pisanoj formi predstavio zahtjeve koji su predstavili članovi Predsjedništva Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na sastanku koji je održan jučer tokom održavanja Protesta pred zgradom Vlade Federacije BiH.

Analiza: Naši rudari najmanje rade

Mala analiza poslovanja jednog rudnika u BiH, pokazala je da je ispravnost opreme 75%, oprema se koristi samo sa 50% kapaciteta, a radno vrijeme samo 33%. Helem, efikasnost oko 16%.
Zato se plan potrošnje goriva ostvaruje sa 99%.
Koda nas se tokom godine proizvede oko 600 tona uglja po zaposlenom. U Srbiji je to 2.000-3.000 tona, u Poljskoj 10.000 tona, u Njemačnoj 1.000 tona…

Zahtjevi Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH su sljedeći:

1. Zahtijeva se od nadležnih da danas, 11. septembra 2019. godine, definišu rješenje kojim će se omogućiti primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH u ZD Rudnici mrkog uglja Zenica i Breza.

2. Zahtijeva se od Vlade Federacije BiH da odmah pokrene postupak analize kvalitete upravljanja ZD rudnici uglja iz sastava Koncerna.

3. Zahtijeva se da Vlada Federacije BiH naloži Upravi JP Elektroprivreda BiH i upravama svih ZD rudnici uglja u FBiH, da se u svim rudnicima uglja izvrši analiza organizacije i sistematizacije radnih mjesta, te pokrene postupak izrade efikasnijih, operativnijih organizacija i sistematizacija radnih mjesta koje će u konačnici ponuditi i dovesti do mogućnosti kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u ZD rudnici uglja u Federaciji BiH.

4. Zahtijeva se od Vlade Federacije BiH da izvrši preispitivanje funkcionalnosti Koncerna Elektroprivreda BiH, odnosa u samom Koncernu, te veleprodajne cijene uglja koja se iz rudnika uglja u Federaciji BiH isporučuje prema Elektroprivredi BiH.

5. S obzirom na to da aktuelni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH ističe danas, 11. septembra 2019. godine, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtijeva od socijalnih partnera da se pregovrački proces usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH okonča najkasnije do kraja septembra 2019. godine.

Rudnici će se morati zatvarati

Emir Aganović iz Elektroprivrede je rekao da je 2017. ostvaren rast proizvodnje i kazao da je to bila najuspješnija godina.

“Problem je što imamo negativno mišljenje na konsolidirani izvještaj. Problem su i gubici, nelikvidnost obaveze i produktivnost rudnika. Akumilirani gubitak je 769 milona KM, dok su obaveze 748 miliona KM. Rudnici posluju s gubitkom od 34 miliona”, pojasnio je Aganović.

Kako je naveo potencijalne obaveze po tužbama općina Kakanj i Breza iznose 99 milona KM.

“Nelikvidnost je ključan i najveći problem. Kompletna grupacija i sa Elektroprivredom, rudnicima i ostalim kompanijama, posluje s minusom od 33 miliona KM. Akumilirana dobit unutar grupe je svega 14 miliona KM”, kaže Aganović.

Strani revizor konstatirao je veliki iznos akumuliranog gubitka, kao i značajan gubitak u odnosu na osnovni kapital.

Također, strani revizor naveo je i velike obaveze prema državi, dobavljačima i kreditorima.

“Dugoročne perspektive je pitanje od posebnog značaja. Mi imamo okolinska ograničenja. Termo blokovi moraju zadovoljiti standarde za emisiju zagađujućih stvari. Do 2027. zaustavljaju se najmanje tri bloka, a od 2028. zaustavljaju se svi blokovi koji nemaju regulisanu dekarbonizaciju. Evropa nam kaže da više ne želi fosilna govora. Zbog svega toga upitno je koliko će rudnika nastaviti raditi i u kojem kapacitetu. Proizvodnja uglja više ne može rasti, nego samo opadati”, navodi Aganović.

Kako kaže, postoji potreba razumijevanja i suočavanja s ovim okolnostima.

Ukazao je da je od 2009. do 2017. smanjen broj zaposlenih u rudnicima za oko 2.000 radnika.

Ukazao je da stopa rasta ukupne imovine nije mogla pratiti stopu rasta obaveza.

Slični članci

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.