GRADSKE VLASTI NE HAJU ŠTO JE SARAJEVO NAJZAGAĐENIJE NA SVIJETU: Postoje predviđene mjere, ali oni ih ne poduzimaju da spasu građane od kancerogenih obolijevanja

Sarajevo je juče bilo najzagađeniji grad na svijetu. Ipak to nije bio dovoljan razlog za hitnu sjednicu gradske vlade. A morali su još juče uvesti par-nepar vozila po gradskim ulicama, ukloniti prastare dizelaše, poslati inspekciju u velike firme koje nas truju i zahtijevati da smanje zagađenje zraka, zaredati po kućama iz čijih dimnjaka kulja crni otrovni dim… Ima još toga, a sve piše u dokumentu gradskog Zavoda za javno zdravstvo. Samo ga treba ispoštovati

Sarajevo je juče bilo najzagađeniji grad na svijetu. Ipak to nije bio dovoljan razlog za hitnu sjednicu gradske vlade kojoj je mrsko bilo da si kvari vikend. A morali su odmah uvesti par-nepar po gradskim ulicama, ukloniti prastare dizelaše,poslati inspekciju u velike firme koje nas truju i zahtijevati da smanje zagađenje zraka… Ima još toga, a sve piše u dokumentu gradskog Zavoda za javno zdravstvo. Samo ga treba ispoštovati. A ne čekati da Sarajlije pocrkaju od smoga, otrovnih dimnjaka, prastarih dizelaša…Stanje je krajnje alarmantno i gradske vlasti moraju još danas poduzeti mjere prije nego svi teško obolimo.

ZZJZ KS: PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENE PREPORUKE U SLUČAJU AEROZAGAĐENJA

U zimskom periodu vremenske prilike utiču na stanje i kvalitet zraka, te može doći do prekomjerne zagađenosti zraka.

Postoje mnogi izvori zagađenja vazduha, a glavni su prirodni (prirodna emisija) i industrijski oslobođeni putem tehnoloških procesa (emisija antropogenog porijekla). Prirodna aerozagađenja nastaju prilikom vulkanskih erupcija, šumskih požara, pješčane oluje, vulkanske erupcije… Međutim, mnogo su važniji izvori zagađenja kao posljedica djelovanja čovjeka. Antropogena aerozagađenja kao najznačajniji i najčešći izvori vode porijeklo od tehnoloških procesa, individualnih ložišta(nerazvijene zemlje, zemlje u razvoju), saobraćaja i poljoprivrede.

 

Povećanje koncentracije zagađujućih materija u zraku je stanje zagađenosti atmosfere sa jednom ili više zagađujućih materija u takvim količinama i karakteristikama, koje nakon dužeg ili kraćeg izlaganja djeluju štetno na zdravlje ljudi,biljnog, životinjskog svijeta i na materijalna dobra.

Sagorijevanje fosilnih goriva je najrasprostranjeniji izvor onečišćenja zraka. Kućna ložišta izbacuju u atmosferu dosta neiskorištenih produkata: dim, čađ,ugljenmonoksid, sumpordioksid, pepeo, uglikovodonike i druge polutante (Polutant jehemijski spoj u zraku koji može škoditi ljudima i okolišu).

Vazduh u pojedinim urbanim sredinama, posebno pored velikih industrijskihkompleksa i saobraćajnica, kontaminiran je nizom polutanata od kojih su mnogidokazani kao kancerogeni. Polutanti koji se i najčešće određuju u vazduhu gradskih sredina, spadaju sumpordioksid, čađ i PM10 (čestice prašine ispod 10 mikorna koje štetno utiču na zdravlje ljudi). Sumpordioksid, a uz njega i sumportrioksid, sumporna isumporasta kiselina i njihove soli, jedan je od najčešće prisutnih polutanata u zraku.

Smog

Smog je smjesa dima (posljedica nepotpunog sagorijevanja materije) i sumpordioksida u prisutnosti magle. Smogu se pripisuje glavno nepovoljno djelovanje na zdravlje ljudi i životinja, te na bilje i razne materijale (smjesa je kiselazbog prisustva sumpordioksida).

Posljednjih godina zagađenje vazduha izazvano radom motornih vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem znatno se povećalo. Otpadni gasovi motorih vozilasadrže: ugljenmonoksid, ugljen dioksid, sumpor dioksid, azotne okside, vodonik peroksid, vodenu paru, alkohole, aldehide, organske kiseline, čađ, gar, a ponekadsredstva detonacije i drugih aditiva (olovo, mangan).

Molimo Vas, građane, da proširite svijest o štetnosti zagađenog zraka po ljudski organizam, biljni i životinjski svijet, te shodno tome preventivno djelujete u granicama svojih mogućnosti i da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosite zagađenju zraka.

Preventivne preporuke za stanovništvo:

 •   Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prevoza koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi i tramvaji);
 •   Ne spaljivati otpad u kućanstvima jer je to kažnjivo (takva nedozvoljena postupanja prijavite nadležnim inspekcijama opštine i Kantona);
 •   Koristiti kvalitetne energente koji imaju smanjene emisije štetnih materija zazagrijavanje prostorija (ugalj sa niskim udjelom SO4, drva, pelet…)
 •   Korisnici kotlovnica i ložišta treba da preduzmu sve potrebne, tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak, uključujući i čišćenje dimovodnihinstalacija.
 • Zdravstvene preporuke za stanovništvo:
  •   Svesti na minimum kretanje i boravak u gradskoj zoni, posebno u jutarnjim ivečernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća;
  •   Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornihzaštitnih maski i kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi;
  •   Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika;
  •   Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet. Naročito je važno da hroničnibolesnici, stariji, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama;
  •   Rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici, plućni, srčani,bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca , trudnice, ali izdravim osobama preporučuje se da što više vremena provode na svježem zraku i sredinama sa niskim nivoom zagađujućih materija, kao što su okolne planine i izletišta.
  • Bolesti povezane sa aerozagađenjem:
  •  Akutni bronhitis – Direktni iritativni efekat prašine, SO2, petrohemijskihagenasa (PAU). Konzumiranje cigareta nosi visok rizik za oboljevanje odrespiratornih i srčanih bolesti.

 Akutna respiratorna infekcija – Posebno osjetljiva djeca i vrlo stare osobe.Siromaštvo, malnutricija i izloženost infektivnim agensima su pogodni usloviza nastanak akutne respiratorne infekcije u osjetljivih populacionih podskupina.

Slični članci
 •   Hronični bronhitis – Aerozagađenje povećava učestalost i ozbiljnost kašlja i/ili produkcije sputuma. Pušenje ima signifikantan efekat.
 •   Astma – Aerozagađenje provocira astmatičnu krizu vjerovatno na refleksnoj osnovi, povećavajući hipersenzitivnost i alergiju. Ovdje je značajno djelovanje ozona, hroma, nikla, kadmijuma i berilijuma, prašine.
 •   Glavobolja – Posebno se odnosi na ugljen monoksid (CO) koji ima snažnusposobnost vezivanja na hemoglobin.
 •   Iritacija – Osjetljive osobe trpe poremećaje izazvane iritacijom kože i sluzniceoka i nosa.
 •   Karcinom – Neki od polutanata u aerozagađenju su kancerogenici I i II redaprema IARC. U industrijski zagađenim sredinama kancerogenici iz zraka(azbest, arsen, SiO2) participiraju za oko 30- 50% svih uzroka karcinoma, anajčešće pluća.Apelujemo na stanovništvo da ispoštuje zdravstvene preporuke
  u cilju poboljšanja kvaliteta zdravog života i redovno prati informacije putem medija o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku, vremenskim prilikama i mjerama pripravnosti, upozorenja i uzbune na području Kantona Sarajevo, kaže se u upustvu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.Više informacija možete potražiti na www.zzjzks.ba.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.