ČETIRI ČLANA VSTV-a DOŠLA SEBI: Ograđujemo se od pisma Ružice Jukić

Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Amila Kunosić, Goran Nezirović, Mahmut Švraka i Selim Karamehić izrazili su neslaganje sa stavovima i zahtjevom koje je Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH, izrazila u pismu upućenom članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te su se tom prilikom obratili javnosti.

Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Amila Kunosić, Goran Nezirović, Mahmut Švraka i Selim Karamehić izrazili su neslaganje sa stavovima i zahtjevom koje je Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH, izrazila u pismu upućenom članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te su se tom prilikom obratili javnosti:

Od navedenog pisma ograđujemo se prije svega jer ono nije proisteklo iz odluke VSTV-a BiH kao kolektivnog tijela.

Za nas, potpisnike ovog saopštenja, nije uopšte sporno da ni jedno pitanje od javnog interesa ne smije biti tabu tema, pa tako ni pitanje obima ovlaštenja (mandata) Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i djelovanja stranih ambasada i međunarodnih organizacija u našoj zemlji. Navedena pitanja nisu bila predmet rasprave na sjednici VSTV-a BiH, tako da stavovi izneseni u spornom pismu predstavljaju lične stavove potpredsjednice Jukić.

Ovo saopštenje nema namjeru da otvori pravnu polemiku sa stavovima potpredsjednice Jukić, tim više što sporno pismo sadrži uglavnom proizvoljne stavove i paušalne ocjene. Potpredsjednica Jukić uopšte i ne pokušava da svoje stavove zasnuje na materijalno-pravnoj osnovi, koja bi se ogledala u pozivanju na relevantne odredbe Aneksa 6. i Aneksa 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma ili u pozivanju na stavove komentatora teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Istovremeno se ograđujemo i od odgovora potpredsjednice Jukić upućenog dana 11.06.2019. godine članu Predsjedništva BiH, g. Željki Komšiću. Navedeni odgovor je po svom sadržaju i tonu neprimjeren i ne odgovara društveno prihvatljivoj i poželjnoj komunikaciji između najviših predstavnika sudske i izvršne vlasti.

Problemi u radu VSTV-a BiH i sudskog sistema, a naročito aktuelni, neće se i ne mogu riješiti saopštenjima za javnost, niti pismima, ma kome ta pisma bila adresirana. Ovo naročito ukoliko ta saopštenja i pisma, umjesto iskazivanja duha otvorenosti i samokritičnosti, iskazuju namjeru prebacivanja krivice na one koji nas legitimno i opravdano upozoravaju na slabosti i propuste u našem radu.

Slični članci

Pozivamo članove VSTV-a BiH da na slijedećoj sjednici iskažemo odgovornost i donesemo odluke koje od nas javnost opravdano očekuje. Bez prejudiciranja sadržaja tih odluka, po našem mišljenju, VSTV BiH bi trebalo da:

1) u svjetlu novonastalih činjenica i oklonosti raspravi pitanje eventualne odgovornosti predsjednika VSTV-a BiH;

2) ponudi konkretne odgovore na pismo koje je VSTV-u BiH, dana 28.05.2019. godine, upućeno od strane Delegacije EU, ambasade SAD i OSCE-a.

Koristimo priliku da sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini uputimo izvinjenje zbog činjenice da se specifični problemi i propusti u radu VSTV-a BiH neopravdano transponuju i generalizuju na cjelokupan sudski i tužilački sistem u Bosni i Hercegovini, ali i negativno odražavaju na njihovo funkcionisanje. Time nikako ne želimo negirati evidentne slabosti u funkcionisanju i sudskog i tužilačkog sistema u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.