KONAKOVIĆ OPTUŽUJE, BABIĆ SE BRANI: Nema privilegovanih u “Radu”, ovo je hajka nove vlasti

Neistiniti su navodi o tome kako ovo preduzeće ima privilegovane korisnike kojima se vrši smanjenje fakture u odnosu na stanje na terenu i stanje objekata koji se kontrolišu, tvrdi Babić. Konaković poslao dokumentaciju Tužilaštvu, navodi da su samo dva tajkuna na Ilidži “Rad” oštetili za milione KM

Nakon što su predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede Srđan Mandić na jučerašnjoj konferenciji za medije objavili informacije o zloupotrebi ovlasti odgovornih osoba u KJKP “Rad” i nanošenju višemilionske štete ovom preduzeću danas se saopćenjem za medije oglasila i bivša uprava ovog preduzeća, na čijem čelu je posljednjih nekoliko godina bio Selim Babić.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Neistiniti su navodi o tome kako ovo preduzeće ima privilegovane korisnike kojima se vrši smanjenje fakture u odnosu na stanje na terenu i stanje objekata koji se kontrolišu.

Članom 59. Zakona o komunalnoj čistoći, navedeno je da su korisnici usluga dužni plaćati usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada od prvog narednog dana u mjesecu u kojem je započela upotreba objekta.

Istim članom je navedeno da su korisnici dužni objekat prijaviti komunalnom preduzeću u roku od 15. dana, a ukoliko korisnik ne postupi po navedenom, ovlašteni radnici komunalnog preduzeća će takvog korisnika usluge evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluga koji će predstavljati osnov za plaćanje usluga.

Također, istim članom je propisano da su nadležne općinske službe dužne dostaviti komunalnim preduzećima rješenja o dozvoli rada i rješenja o prestanku rada svih subjekata sa područja nadležne općine radi uvođenja, evidentiranja i naplate komunalnih usluga.

Smatramo da se ovakvim iznošenjem neistina želi predstaviti loša slika i iskrivljeno stanje o radu i poslovanju preduzeća.

Naime, kao što je poznato i predstavnicima Kantona, a i većem broju javnosti, ovo preduzeće se od rata pa na ovamo bori sa problemima upisa novih korisnika i odjave onih koji takve objekte više ne koriste, obzirom da Zakon koji reguliše ovu oblast, to pitanje za ovu djelatnost, nije riješio na bolji i efikasniji način, koji bi obavezao sve korisnike da početak korištenja objekata odmah prijave ovom preduzeću, kao i da ažurno prijavljuju svaku promjenu na terenu.

Radi upoznavanja javnosti, a kao što je definisano prethodno navedenim Zakonom, uključivanja i provjere objekata na terenu vrše ovlašteni radnici preduzeća – referenti za uključivanje poslovnih i stambenih objekata kojih ukupno ima 13 i navedeni uposlenici pokrivaju čitav Kanton i sve korisnike kojih ima ukupno cca 140 000 individualnih i stambenih objekata i cca 10 000 privrednih subjekata koji koriste prostor za obavljanje svojih djelatnosti.

Ovlašteni radnici preduzeća – referenti za uključivanje, u sklopu svojih redovnih aktivnosti ili po dobivanju informacije o promjenama statusa korištenja objekata, odmah izlaze na lice mjesta u cilju ažuriranja podataka, a o problemima sa kojima se isti susreću na terenu u pogledu odbijanja saradnje, nedozvoljavanja pristupa objektima, vrijeđanju pa i fizičkim nasrtajima smo više puta obavještavali na sastancima sa predstavnicima Vlade i resornog ministarstva, ali po ovom pitanju kao i pitanju stepena naplate smo nailazili na nerazumjevanja.

Odbacujemo sve navode i insinuacije o postojanju privilegovanih korisnika, jer nalozi za rad na terenu izdaju se od strane kontrolora uključivanja poslovnih prostora i šefa naplatne službe u čijoj se službi nalaze radnici koji rade na terenu.

Kao što je to vidljivo iz zapisnika, navedeni zapisnik sačinjava i potpisuje terenski radnik i ovlašteno lice pravnog lica koji je prisutan u momentu kontrole i evidentiranja prostora ukoliko isti pristanu da ga potpišu, jer u većini slučajeva se odbija potpisati zapisnik ili se nedozvoli pristup objektu.

Nakon sačinjenog zapisnika isti sve vraća kontroloru uključivanja poslovnog i stambenog prostora, koji navedene zapisnike dostavlja šefu naplatne službe, a isti dalje dostavlja referentu za unos podataka terenske službe, koji unose navedene podatke u sistem radi fakturisanja.

Jasno se da zaključiti da su navedeni podaci i zapisnici sačinjeni na terenu te da  uvid u iste nemaju članovi uprave, nego se prosljeđuju po gore nevedenoj proceduri.

Vjerujemo i sigurni smo da radnici koji rade na terenu i vrše upis i provjeru stambenih i poslovnih objekata, svoj posao obavljaju ispravno i korektno, te da u zapisnike upisuju ono što im se prezentuje od strane vlasnika objekta u datom momentu, ukoliko isti pristane na saradnju.

Stoga svi navodi i neistinite optužbe na račun uprave o povlaštenim korisnicima, odbacujemo  jer se ovakvim stvarima pokušava prevashodno nanijeti šteta preduzeću a onda i lično članovima uprave.

Uprava i radnici u preduzeću, a pogotovo referenti za uključivanje poslovnih i stambenih prostora pokušavaju i poduzimaju sve kako bi uključili i evidentirali sve korisnike i nastale promjene na terenu u skladu sa raspoloživim resursima i Zakonom predviđenim mogućnostima.

U pogledu navoda da je dokumentacija dostavljena anonimno, ističemo da su ti navodi netačni, jer se navedena dokumentacija nemože naći u rukama trećih lica niti radnici koji rade sa navedenom dokumentacijom istu smiju iznijeti.

Navedena dokumentacija, koja je tema ovih pisanja, je dostavljena Predsjedavajućem skupštine kantona putem KJKP “RAD-a” odnosno od strane v.d. direktorice, jer je isti to od nje tražio, tako da navodi o dostavljanju dokumentacije od strane nekih anonimnih radnika su neistiniti.

Obzirom da je navedeno da je dokumentacija dostavljena Kantonalnom Tužilaštvu na obradu, Uprava ovog preduzeća i svi koji rade na ovim poslovima stoje na raspolaganju i pružit će punu saradnju nadležnim organima radi utvrđivanja pravih činjenica.”

KONAKOVIĆ OPTUŽUJE:

Samo dva tajkuna na Ilidži od “Rada” uzimaju milione KM

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić održali su konferenciju za medije kako bi govorili, kako su istakli, o stanju u KJKP “Rad”, zloupotrebi ovlasti odgovornih osoba, kao i nanošenju višemilionske štete ovom preduzeću.

Prezentovali su pojedine iznose faktura privrednih subjekata za odvoz smeća, na kojima je, kako kažu, vidljivo da je privilegovanim pojedincima obračunato mnogo manje kvadrata nego što posjeduju, te da su njihove fakture drastično manje. Konaković je izjavio da su u nastavku borbe kojom su počeli prikazivati realnu sliku zloupotrebe u komunalnim preduzećima, te da sada imaju i dokaze o višemilionskim štetama.

 – Po samom dolasku novog menadžmenta, razgovarali smo sa v.d. direktorice i s njom smo utvrdili da kada je u pitanju odvoz smeća postoje privilegovani privrednici kojima se naplaćuje mali dio usluga, ondnosno u fakturama koje su im dostavljene fale hiljade kvadrata, a drugom dijelu privrede se naplaćuje adekvatno u skladu sa brojem kvadrata koje posjeduju. Ovo je samo jedan dio privrednih subjekata, obrađeno je do sada oko 200 subjekata, a ova akcija će se nastaviti. Postoje hoteli na Ilidži  koji na godišnjem nivou čine štetu ovom preduzeću u iznosu od oko 350.000 KM. To su Hoteli Ilidža, Terme i Oaza koje su u tom istom sistemu sa mnogo manje kvadrata nego što oni zaista posjeduju i sa interesantnim podatkom da imaju prijavljeno samo 44 metra kvadratna ugostiteljstva. Hotel Hills ima mjesečnu fakturu od 3.000 KM, ima 32.000 kvadrata dok istovremeno klijent Magros, to je SCC, plaća mjesečnu fakturu 32.000 KM, a ima oko 17.000 kvadrata više, dakle jedan i po puta je veći, a plaća 10 puta veću cijenu odvoza smeća. Što znači da samo Hotel Hills oko 200.000 KM nanese štete godišnje ovom preduzeću. A ostali koji su izgrađeni u međuvremenu uopće nisu ni uvedeni u sistem – rekao je Konaković, dodajući da je u pitanju “sistemska i ozbiljna korupcija.”

Podvukao je da sve to veže sa politikom, odnosno da je ovo potvrda da je politika zluopotrijebila kompletan sistem.

– ‘Rad’ je preduzeće koje ima najmanje plaće u segmentu komunalne privrede, posebno oni koji rade najteže poslove. Njihove plaće su minimalne, a samo dva tajkuna na Ilidži uzimaju milione KM. Odmah sam proslijedio Tužilaštvu ovaj slučaj i bit će sigurno predmet istrage. Pobrinut ćemo se da kompletan menadžment “Rada” i odgovorne osobe odgovaraju za ovo. Znam zašto je SDA pokušala skinuti Vladu jer je znala da nam toliko vremena treba da smijenimo direktore ovih preduzeća i pokušali su spriječiti Vladu da dođemo do ovakvih podataka – kazao je on.

Na pitanje koga direktno smatra odgovornim za to što “Rad” nije naplaćivao usluge pojedinim firmama, Konaković je rekao: “Svi oni koji su učestvovali će odgovarati, analiza istrage će pokazati od kada ovo traje, mada rekao bih po ovim prvim informacijama da traje od 2001. godine. Odgovorni su menadžment, nadzorni odbor i utvrdit ćemo ko još”.

Konaković je najavio slične istrage i proces kada je u pitanju preduzeće Vodovod i kanalizacija.

– Najavljujem isti proces u Vodovodu koji će vrlo brzo dobiti novi menadžment, i tamo već znamo da imaju isti ljudi koji su nedodirljivi – kazao je predsjedavajući Skupštine KS.

Ministar Srđan Mandić je poručio da su ga već prva saznanja u vezi s ovim slučajem šokirala.

– Najveći dio ljudi ovdje pošteno, vrijedno i za jako male plaće vrlo teške poslove obavlja. Godine 2005. je posljednji put nabavljeno vozilo za čišćenje grada, a istovremeno se budžet oštećuje zbog tajkuna. Lažne informacije su krenule da će ovdje i u drugim preduzećima biti masovnog otpuštanja, ja tvrdim da toga neće biti. Mi ćemo raditi na osiguravanju boljih uvjeta uposlenika “Rada”, boljih plaća i da se nabavi nova oprema kako ne bi bilo problema u čišćenju snijega i ove zime – kazao je Mandić. FAKTOR

Slični članci

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije izdvojeno.ba.